Serviceeftersyn

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 bilag 1 Pkt. 5.5.1 skal maskiner som minimum hver 12. måned gennemgå et hovedeftersyn.

Hovedeftersynet skal udføres af leverandøren eller anden faglig person.
Hvis du har en fuldserviceaftale så er der ½ pris på et hovedeftersyn. Kontakt os på tlf. 70 10 12 14 og hør nærmere.

Bekendtgørelsen omhandler følgende typer af maskiner:

Rendegravere
Traktorer
Teleskoplæssere
Gummigede
Samt alle motordrevne køretøjer

Det betyder, at der maksimalt må være 12 måneder mellem det senest gennemførte hovedeftersyn.

Det er hovedeftersynsrapporten og dennes datering, der er gældende for at fastslå, hvor lang tid der er gået mellem hovedeftersynene.

Det er datoen og ikke måneden, der er gældende.