Forsikringsaftaler

Du kan nu få en gunstig forsikringsaftale gennem et samarbejde mellem Nicolaisen & Larsen A/S og Codan.

En investering i en entreprenørmaskine er altid en stor beslutning, der kræver grundig overvejelse.

Når beslutningen er truffet, repræsenterer maskinen en væsentlig værdi for virksomheden, hvilket gør, at den bør være ordentligt forsikret.

En skade på en maskine løber ofte op i store udgifter, hvilket for virksomheden er svært at kalkulere med, idet man ikke kender dagen for skaden.

For at virksomheden kan minimere disse udgifter, har Nicolaisen & Larsen A/S i samarbejde med Codan Forsikring A/S etableret en forsikringsordning for entreprenørmaskiner.

Forsikringen er en såkaldt maskinkaskoforsikring.

Maskinkaskoforsikring

Maskinkaskoforsikringen dækker brugte maskiner og har en selvrisiko på kr. 5000 pr. skade.

Forsikringen dækker skader, der opstår af pludselige og uforudsete årsager, og som ikke er dækket af den normale Erhvervs- eller Virksomhedsforsikring.

Det kan f.eks. dreje sig om skader ved væltning og kollision, eller som følge af mekaniske fejl, automatikfejl o.lign.

Ovenstående betyder, at virksomheden i praksis er dækket ind mod skader, som ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse, tilsigtet forkert brug, slid eller rust.

Forsikringssummen ansættes til maskinens nyværdi – dvs. genanskaffelsesprisen for en ny tilsvarende maskine inkl. levering.

Typiske skadeårsager

Typiske skadeårsager på en maskinkaskoforsikring er:

Fejlbetjening, metaltræthed, konstruktionsfejl, mekaniske fejl, automatikfejl, skader i motor, gearkasse, hydraulik, transmission, udefra kommende kortslutning, kollision, væltning, stød, fald, tryk, tyveri og brand.

Præmien på maskinkaskoforsikringen er delt op, så virksomheden kan vælge enten kun udefra kommende skader eller både udefra og indefra kommende skader.

Maskinkaskoforsikringen er udvidet med en afsavnsdækning. I forbindelse med en dækningsberettiget skade på maskinen kan man leje en tilsvarende maskine og få den dokumenterede regning refunderet med op til 30.000 kr. pr. skadebegivenhed.

For maskiner med en nyværdi (listepris) over 4 mio.kr. fastsættes præmien individuelt. For maskiner, der benyttes til udlejning uden fører, forhøjes præmien med 25%.

Ud over ovenstående bør der tegnes ansvarsforsikring på maskinen. Præmien for denne fastsættes individuelt.

Det er en betingelse for maskinkaskoforsikringen, at maskinen serviceres på et af Nicolaisen & Larsen A/S’ værksteder eller af firmaets servicemontører.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Peter Lund – Codan Forsikring A/S
Tlf. 30 37 75 15 | E-mail: plu@codan.dk